Welkom bij Lucie Snoeker Management en Advies

U kunt contact met mij opnemen voor advisering, projectmanagement en interim-management op het terrein van bedrijfsvoering in brede zin.

Ik ben gespecialiseerd in verzelfstandiging(sprocessen), strategie-, beleid- en organisatieontwikkeling, het opstellen van businessplannen, samenwerken en fusie, bouw- en huisvestingsprojecten (o.a. monumenten), het stroomlijnen van de bedrijfsvoering, dit alles op basis van co-creatie. Mijn ervaring ligt met name in de publieke en culturele sector.

In september 2011 ben ik gestart met mijn eigen bureau Lucie Snoeker Management en Advies. Sindsdien voer ik opdrachten uit voor musea, culturele en maatschappelijke organisaties, instellingen op het gebied van onderwijs en amateurkunst.